maandag 15 september 2014

Functie SNIJPUNT

In een werkblad zijn een aantal waarden aangebracht voor verschillende maanden. We wensen de parameter Snijpunt voor de vergelijking van de trendlijn via een formule te berekenen. Bij het aanbrengen van de trendlijn werd de formule reeds weergegeven. De vergelijking ziet er uit als y = mx + b. We bepalen de parameter b met behulp van de functie Snijpunt.


  • Klik in de cel H7.
  • Klik op het tabblad "Formules" in het lint.
  • Klik op het boek "Meer functies".
  • Klik op het boek "Statistisch".

  • Klik op de functie Snijpunt.
Het dialoogvenster "Functieargumenten" verschijnt. Het tekstvak "Y-bekend" is reeds geselecteerd.

  • Klik in de cel "C2".

  • Gebruik de sneltoetsen CTRL SHIFT pijltje-naar-beneden, om de gegevens te selecteren.

  • Plaats de cursor in het tekstvak "X-bekend".
  • Selecteer de cellen B2 tot B11.

  • Klik op "OK".

De waarde voor de parameter b van de trendlijn verschijnt in de geselecteerde cel.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten