vrijdag 27 september 2013

Voorwaardelijke opmaak - weekends aanduiden

We wensen voor een aantal data die zich bevinden in het week-end een bepaalde opmaak geven. Hiervoor gebruiken we de voorwaardelijke opmaak gecombineerd met de functie weekdag.
In een werkblad zijn de data voor september 2013 aangebracht. In een vorig punt werd reeds de functie Weekdag gebruikt.
Deze functie kunnen we ook in de voorwaardelijke opmaak gebruiken.
Hiervoor is wel vereist dat je de syntax kent.
De formule ziet er zo =Weekdag(A2;2) uit. Het resultaat is een getal. Voor zaterdag bekomen we 6 en voor de zondag 7.
Hierdoor kunnen we als voorwaarde > 5 instellen om een datum die in het weekend voorkomt te kunnen detecteren.

 • Breng in de eerste kolom de data voor september 2013 aan.
 • Selecteer alle data in het werkblad.
 • Klik op het tabblad "Start".
 • Klik op de opdracht "Voorwaardelijke opmaak".
 • Klik op "Nieuwe regel".

Het dialoogventer "Nieuwe opmaakregel" verschijnt.

 • Klik bovenaan op "Een formule gebruiken om te bepalen welke cellen worden opgemaakt".

 • Klik in het tekstvak onder "Waarden opmaken waarvoor deze formule geldt"
 • Typ =Weekdag(A2;2)>5

Vervolgens kunnen we de opmaak vastleggen.
 • Klik op het knopje "Opmaak".

Het dialoogvenster "Celeigenschappen" verschijnt.
We brengen enkel een achtergrondkleur aan.

 • Klik op het tabblad "Opvulling".
 • Kies een kleur.
 • Klik op "OK".

We zien terug het dialoogvenster "Nieuwe opmaakregel".

 • Klik op "OK".
Alle data die in het week-end vallen krijgen een achtergrondkleur.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten